BAKGRUND


Labbet i Gränby började som en sommarkurs i Salabacke-Gränby 2011. Sedan dess har vi växt och genom strategiskt arbete, skapat en stabil plattform för kulturpedagogiska kurser där vi även når barn som tidigare tagit del av kulturutövande i ingen eller liten omfattning.

Nyckeln till vår framgång har varit:

1) ett gott samarbete med Gränbyskolan och fritidsverksamheter i Gränbys närområde

2) uppsökande arbete i skola och fritidsverksamhet och att mycket tid lagts på att skapa relationer med personalen, barnen och deras vårdnadshavare.

3) vår kurslokal ligger i Gränbyskolan (dit barnen kan gå själva)

4) våra kurser är kostnadsfria.

5) våra erfarna och välutbildade pedagoger