PROJEKT

Samarbete med Gränbyskolan vt22
Poetryslam videos

Omar: Kärlek vs religion

Leon: Vårt land

Sham: En äkta man?

Zahra – Lilla Hjärtat

Jameel – Palestina

ZORICA KIRETA 
Lärare i svenska som andraspråk och spanska 


2022: Delta i projektet

Är du en ung människa mellan 13 år och 19 år? Bor du i Gränby, Salabacke, Löten eller Nyby? Då kan du vara med i ett projekt som kommer att ledas av ungdomar som vill förändra världen med hjälp av kortfilmer, poddar, musik, dans mm. 

Vi kommer att skapa olika grupper för att diskutera vad och hur vi ska jobba. Då lär du dig samtidigt hur man jobbar med projekt och hur samhället fungerar.

Hör av dig till oss så kan vi berätta mer!

Daniel@kulturparken.net

tel: 0720-170987

Nanna@kulturparken.net

Tel: 0722-950606

Mer om UNG REGERAR

Syftet med Ung Regerar är att barn och ungdomar ska lära sig att organisera sig och under vägledning kunna genomföra sina idéer. Genom Erfarenhetsbaserat lärande vill vi att de lär sig om folkbildning, grundläggande kunskaper om projektledning och hur man samtalar med personer i maktposition. Vill vill att de ska vara delaktiga och kunna påverka i utvecklingen av Gränby och Salabacke.

Syftet med projektet är att implementera kunskapen om demokratiska verktyg för barnen och ungdomarna på ett praktisk och direkt sätt men också för att öka kompetensen om hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt hos myndigheter och inom skolvärlden utifrån deltagarnas önskemål och erfarenheter. 

Målet är att de ska skapa digitala plattformar från vilka våra deltagare kan synliggöra sin situation, det möjliggör för dem att kunna börja ta kontrollen över sitt liv och känna tillit till vuxenvärlden. Men även samhället vinner på dessa broar och plattformar för genom att ta del av hur det är att leva i socialt utsatta områden får vuxenvärlden tillgång till de riktiga experterna som sällan hörs eller används som en resurs.

Under 2022 kommer vi tillsammans med ungdomarna att skapa kortfilmer, poddar, musik och starta bl a dansgrupper. 

______________________

2021: Hoods in the woods

Hoods in the Woods är ett film-projekt där en grupp ungdomar undersökte sin självbild och kunskaper om den svenska skogen. 

Genom manusträffar  där vi använde oss av Devising metoden har vi utvecklat manus, planerat träffarna och skapat både en trailer och en kortfilm som kommer att visas under våren. Filmen handlar om när en skoluppgift får en märklig vändning när en av gruppens ungdomar försvinner i skogen…

Med detta projekt vill vi även visa på sätt att undersöka våra demokratiska rättigheter genom kultur och bjuda in fler in till vårt mellanförskap.
Hoods in the Woods är en del av Kulturens Kapillärers satsning.

______________________

2018 – 2019

SOMMARPROGRAM FÖR AMFITEATERN I KÄLLPARKEN

I Gränby och Salabacke ville Kulturparken vara med i arbetet med att ta fram mötesplatser som kan användas av alla i området. Det här är ett arbete som bäst görs i samarbete mellan boende, folkvalda, tjänstemän och kulturarbetare. Vi har under 2018 påbörjat ett sådant samarbete i området, för att synliggöra vilka behov och drömmar som gror här.
http://www.handerigranbysalabacke.nu/


________________________________

GRÄNSLÖSA BACKARS FOLKFEST 

Välkommen på årets fetaste folkfest i Gränby Hjärta och Amfiteatern!
Lördag den 18 augusti så samlas vi och firar ut sommaren med dans, musik och spoken word!

________________________________

GRÄNBY-SALABACKE STORIES SOM PODDTEATER! 

Under sommaren 2018 har vi att samlat in berättelser från Gränby-Salabackeområdet.
Vi har att intervjuat barn, ungdomar och personal som arbetar med dem. Syftet var att skapa en föreställning som handlar om att bo i Gränby. Föreställning som kommer att vara i två delar och del ett kommer att ha urpremiär under augusti 2018

________________________________

2013-2017

RÄTTEN ATT LEVA MITT LIV

https://www.facebook.com/LevaMittLiv/

(Lättläst svenska) Projektet handlade om sex, kärlek, relationer och gränser. Projektet var för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
Vi fick pengar av Arvsfonden för att jobba med projektet under tre år.
Vi samarbetade mycket med FUB i Uppsala, Hälsa och Habilitering, och Uppsala Kommun. Vi hade kurser, teaterföreställningar, konferenser och annat spännande.
Vi var mest i Uppsala, men åkte också på turné runt Sverige. Om du vill veta mer om projektet kan du skriva till magnus@kulturparken.net

Kulturparken har avslutat projektet Rätten att leva mitt liv

I media om projektet:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/har-manniskor-med-lss-beslut-ratt-att-ha-sex?fbclid=IwAR3V5NbUdUTytKI68YYV3nd-MqxvyUdHZ-HM1cc9Hs1lHT7FLEBh0vYrYrM

________________________________

JAG HAR LUST är en metodbank för dig som vill jobba med relationer, sexualitet och rättigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

JAG HAR LUST är ett resultat av arvsfondsprojektet “Rätten att leva mitt liv”, som har jobbat med workshops, teaterföreställningar, kurser, konferenser, handledning och fortbildning under 2015-2017.