Vad är Ung Regerar?

Ung regerar är en satsning för och med ungdomar som vill göra skillnad genom olika projekt inom media, film, teater och dans. Tack vare medel från Region Uppsala kan vi testa olika idéer. Just nu håller vi på med olika event samt en egen podd: Landet Ingenstans!

Ung regerar är ett kort projekt där ungdomarna ska testa att driva sina egna idéer. Vi har under 2022 haft två grupper, Eventgruppen och Poddgruppen.
Eventet har haft flera event där över hundra ungdomar deltagit.

Poddgruppen har både en podd ”Landet Ingenstans” och flera videointervjuer med bl a politiker inför valet.

Allt tack vare medel från Region Uppsala!

Följ vårt arbete via sociala medier

Releasefest för Podden Landet Ingenstans

Kom på release-och musikfest fredag den 9 september!

Vi kommer att intervjua Iman Talabani live inför publik. Du kan anmäla dina frågor till en moderator som sedan ger oss dina frågor till Iman.


Landet ingenstans intervjuar partierna i Uppsala!

Landet ingenstans bestämmer sig för att göra en Video podd om valet 2022.

Innan valet för riksdagen 2022 går vi till valstugorna och ställer olika frågor som berör oss ungdomar och vår framtid!


Eventgruppen

Vi är några ungdomar som jobbar med olika projekt som t ex en event på Kulturnatten den 10 september. Det är så vi lär oss om våra rättigheter.

UNG REGERARS 3 steg:

1. EMPOWERMENT

Jag har en idé! Men hur gör genomför jag min idé? Vi spånar tillsammans olika alternativ och hittar rätt väg för dig och dina kompisar.

 2. LEARNING BY DOING 
Du lär dig att genomföra dina ideer under vägledning av oss vuxna. Om du vill skapa en kortfilm, musikvideo, starta en dansgrupp eller annat så hjälper vi dig att göra det. Vi är en grupp filmpedagoger, teaterlärare, musikledare och så många fler kunniga vuxna som vill skapa tillsammans med dig och dina kompisar!

3. BRAKE THE GAP

Om du känner att vuxna inte tar dig på allvar så erbjuder vi möjligheten att prata direkt med politiker och andra i maktposition så att de förstår hur ni tänker och vad ni behöver. Hur och när bestämmer vi tillsammans!

Ung Regerar är ett projekt inom Kulturparken!

Nanna@kulturparken.net

0722-950606


Är du en ung människa mellan 13 år och 19 år? Bor du i Gränby, Salabacke, Löten eller Nyby? Då kan du vara med i ett projekt som kommer att ledas av ungdomar som vill förändra världen med hjälp av kortfilmer, poddar, musik, dans mm. 

Vi kommer att skapa olika grupper för att diskutera vad och hur vi ska jobba. Då lär du dig samtidigt hur man jobbar med projekt och hur samhället fungerar.

Hör av dig till oss så kan vi berätta mer!

Nanna@kulturparken.net

Tel: 0722-950606

Mer om UNG REGERAR

Syftet med Ung Regerar är att barn och ungdomar ska lära sig att organisera sig och under vägledning kunna genomföra sina idéer. Genom Erfarenhetsbaserat lärande vill vi att de lär sig om folkbildning, grundläggande kunskaper om projektledning och hur man samtalar med personer i maktposition. Vill vill att de ska vara delaktiga och kunna påverka i utvecklingen av Gränby och Salabacke.

Syftet med projektet är att implementera kunskapen om demokratiska verktyg för barnen och ungdomarna på ett praktisk och direkt sätt men också för att öka kompetensen om hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt hos myndigheter och inom skolvärlden utifrån deltagarnas önskemål och erfarenheter. 

Målet är att de ska skapa digitala plattformar från vilka våra deltagare kan synliggöra sin situation, det möjliggör för dem att kunna börja ta kontrollen över sitt liv och känna tillit till vuxenvärlden. Men även samhället vinner på dessa broar och plattformar för genom att ta del av hur det är att leva i socialt utsatta områden får vuxenvärlden tillgång till de riktiga experterna som sällan hörs eller används som en resurs.

Under 2022 kommer vi tillsammans med ungdomarna att skapa kortfilmer, poddar, musik och starta bl a dansgrupper. 


2021: Hoods in the woods

Hoods in the Woods är ett film-projekt där en grupp ungdomar undersökte sin självbild och kunskaper om den svenska skogen. 

Genom manusträffar  där vi använde oss av Devising metoden har vi utvecklat manus, planerat träffarna och skapat både en trailer och en kortfilm som kommer att visas under våren. Filmen handlar om när en skoluppgift får en märklig vändning när en av gruppens ungdomar försvinner i skogen…

Med detta projekt vill vi även visa på sätt att undersöka våra demokratiska rättigheter genom kultur och bjuda in fler in till vårt mellanförskap.
Hoods in the Woods är en del av Kulturens Kapillärers satsning.