Årsmöte 2018

Kallelse till Kulturföreningen Parken (Kulturparkens) årsmöte

Datum: onsdag 28 februari

Tid: 18.00-20.00

Plats: HSO, Lokal: Tvåan, Kungsgatan 64, Uppsala

Röstberättigade

medlemmar i föreningen Kulturparken.

observera att medlemsavgiften behöver vara betald innan årsmötet

Medlemsavgiften är 50 kr, och betalas in på Kulturparkens bg: 879-4679,

skriv ditt namn i meddelanderaden.

Eventuella motioner 

skall vara styrelsen tillhanda två veckor innan mötet, senast den 14:e februari

sänd per post till Kulturparken, Stabbymalmsvägen 60, 755 91 Uppsala.

alternativt per mail till leela@kulturparken.net

Handlingar till årsmötet

  • Verksamhetsberättelse 2017

  • Förslag till verksamhetsplan med budget 2018

finns tillgängliga i elektronisk form från den 21:e februari på vår hemsida kulturparken.net

(under fliken Om oss/Årsmöte 2018) och i pappersform på årsmötet.

Vi bjuder på fika

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av justerare och rösträknare för mötet

5. Styrelsens förvaltningsberättelse

6. Revisionsberättelsen

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

8. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för innevarande verksamhetsår

10. Behandling av styrelsen förslag och inkomna motioner

11. Val av ordförande

12. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare

13. Val av revisor och revisorsersättare

14. Val av valberedning

15. Mötets avslutande

Välkomna!

Styrelsen

Föreningen Kulturparken

kulturparken.net

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *